Използването на електронен подпис е начин да защитите своите данни и информация от използване на злоунамерени лица. Чрез електронния подпис се удостоверява собственика, който може да разполага с банкови сметки и други подобни. Форми предлагащи електронен подпис в България.

Ves България
Професионално удостоверение за универсален електронен подпис/продължаване на срока и преиздаване/.
към сайта

Информационно обслужване АД
Информационно обслужване АД е доставчик на удостоверителни услуги (ДУУ), регистриран с решение №260/27.03.2003г. на Комисията за регулиране на съобщенията. "Информационно обслужване" АД издава и управлява удостоверения за универсален електронен подпис.
към сайта

InfoNotary
Инфонотари ЕАД е търговско дружество, създадено през 2004 г., еднолична собственост на Датамакс систем холдинг АД и е регистриран Доставчик на удостоверителни услуги по Закона за електронния документ и електронния подпис от Комисията за регулиране на съобщенията от декември 2005 г.
към сайта

Spektar
Спектър АД в качеството си на регистриран доставчик на удостоверителни услуги за универсален електронен подпис (ДУУ) издава сертификати по писмено искане на Титуляра. Реда на подаване на искане за издаване на сертификат, необходимите документи, които се прилагат към искането и условията за неговото удовлетворяване са разписани в политиките за всеки конкретен тип сертификат. Необходимите документи могат да се изтеглят от сайта в раздел Документи за издаване на сертификати. Носителите на сертификатите не са предмет на регистриране от КРС. ДУУ е одобрил доставчици на смарт-карти и четци и техните продукти, които можете да намерите в сайта.
към сайта

Банксервиз АД
B-Trust® PKI - система за електронно удостоверяване с използване на удостоверения за електронен подпис.“Банксервиз” АД е регистриран Доставчик на Удостоверителни Услуги в съответствие със ЗЕДЕП (Закон за електронния документ и електронния подпис) с решение No 1113 от 25.09.2003 г. на КРС (Комисия по Регулиране на Съобщенията).
към сайта

Закона за електронен подпис

може да прочетете издадения закон от следния бутон тук